DHL Freight är experter på väg- och järnvägstransporter med ett starkt nätverk i Sverige och Europa. Varje dag skapar vi förutsättningar för människor att mötas genom att överlämna allt från små, personliga paket till att leverera stora, tunga sändningar.