Om DHL FREIGHT

DHL FREIGHT är till för DHL kunder i Sverige.
Här hittar du ett antal tjänster kring våra pålitliga vägtransporter inom landet och för export till utlandet.
Du behöver ingen inloggning.