TULL

- Vad behöver jag som kund göra?

NORGE, ÅLAND OCH SCHWEIZ

 • Vi behöver styrkande handlingar/dokument i form av faktura för att utföra export och import, och där så är relevant, exportörsdeklaration eller certifikat, EAD vid klarerat exportärende och ytterligare dokument som krävs i det enskilda fallet (t. ex. exporttillstånd, exportlicenser/TAD).
 • Här nedan finns information om vad en faktura ska innehåll där proformafaktura endast ska användas då varorna inte säljs. Där varorna säljs är det handelsfakturan som behövs som styrkande handling.
 • Fakturakopia och övrig dokumentation kan du bifoga med bokningen i DHL Multishipping eller dhlfreight.se. Använder du annat boknings- eller TA-system kan du se över möjligheten med deras support.
 • Saknar du möjlighet att bifoga med din programvara skickar du fakturan med e-post till Customer Service. Vänligen ange sändnings- eller bokningsnummer samt märkt mejlet med ordet "fraktdokument".
 • Bokningen blir komplett först när vi kan matcha din sändning med dokumenten. Avsaknad av faktura och övriga handlingar eller ofullständiga uppgifter kan innebära ledtidsfördröjning samt medföra extra kostnad för dig som kund.

Om du har problem med att bifoga i samband med din bokning i DHL Multishipping vänligen kontakta Customer Service. Använder du annat bokningssystem vänligen kontakta din systemleverantör.

EXPORT SCHWEIZ OCH ORIGINALFAKTURA

Om EU- eller Schweizursprung, och tillståndsnummer saknas, ska underskriven originalfaktura även postas till DHL Helsingborg. Postadress

DHL Freight (Sweden) AB
Att: Export administration
Box 832
251 08 Helsingborg

- Vad ska handels- eller proformafakturan innehålla?

För införtullning av ditt gods till tullpliktigt land, kräver tullmyndigheten korrekta uppgifter i handels- eller proformafakturan. Nedan information ska finnas med på fakturan.

 1. Fakturadatum
 2. Fakturanummer om det används, annars endast datum
 3. Avsändare
 4. Mottagare och eventuellt köpare om den inte är densamma som mottagaren. Köpare kan endast vara i mottagande land.
 5. Leveransvillkor enligt Incoterms och stämma överrens med bokning/li>
 6. Varans handelsbenämning och statistiskt nummer/varukod (se tullverket.se eller ring Tullverket på 0771-520 520). Tänk på att många statistiska nummer ändras under året.
 7. Antal kolli
 8. Bruttovikt
 9. Värde inklusive valuta t.ex. EUR, NOK, SEK etc.
 10. Ursprungsdeklaration (exempel nedan) för att mottagaren ska få lägre tullavgifter på tullbelagda varor i samband med importförtullning. Vid export till Schweiz, och om EUeller Schweizursprung och tillståndsnummer saknas, ska underskriven originalfaktura postas till DHL Helsingborg (se sida 1 för postadress). Ansökan om tillståndsnummer kan göras via tullverket.se . Om sändningens värde överstiger 6000 EUR kan EUR1 användas som ansöks via Handelskammaren.

 

** VALID DECLARATION OF ORIGIN **
The exporter of the products covered by this document (customs authorization no …………………….) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.
Place and date ......................................................................................................
(Signature of exporter and name of signer in capital letters)

 

PROFORMA

Proformafaktura kan enbart godkännas när varorna inte säljs, t.ex. vid ersättnings- och garantivaror, prover, reklamföremål, gåvor, returvaror, reklamtryck.

I proformafakturan ska det stå: ”No charge. Value for customs purposes only.”

KONTAKTA CUSTOMER SERVICE

E-post: secustomerserviceint@dhl.com
Telefon: 0771 - 345 345