CROSSING BORDERS

- DHL CUSTOMS INTRASTAT

Låt oss ta hand om uppgiftslämnandet till Statistiska Centralbyrån (SCB). Du som kund får då en säkerhet för att de krav på handelsstatistiska uppgifter som åligger dig, hanteras på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.

LÅT OSS SKÖTA DIN HANDELSSTATISTIK

Om ditt företag enligt SCB är uppgiftsskyldigt, erbjuder vi oss att utföra era intrastatredovisningar löpande. Vi ger dig dessutom en sammanställning varje månad av de uppgifter vi redovisat för er räkning.

VAD ÄR INTRASTAT?

Intrastat är EU:s interna system för insamling av statistik över varuflödet mellan medlemsstaterna.

Företag som köper varor från andra medlemsstater till ett årligt värde av lägst 9 MSEK eller säljer varor till andra medlemsstater till ett årligt värde av lägst 4,5 MSEK, är skyldiga att lämna intrastatrapport.

Överlåt gärna hela uppgiftslämnandet till oss, så slipper du själv lämna intrastatrapport varje månad.

OMFATTAR HANDELN MED ÖVRIGA EU-LÄNDER

KONTAKTA OSS

För ytterligare information om våra tjänster, kontakta Marcus Persson 040-6940047, Bo Jarestig 040-6940037 eller mejla broker@se.gerlachcs.com