CROSSING BORDERS

- DHL CUSTOMS CLEARANCE PACKAGE EXPORT NORGE

Låt oss ta hand om både din svenska export och norska import med en paketlösning: Clearance Package.

VI UTFÖR ALLA GRÄNSFORMALITETER

DHL Freight kan som AEO-certifierat företag erbjuda dig som kund förenklade och smidiga tullrutiner – i samarbete med Gerlach - Europas ledande oberonde och neutrala Tullombud.

Vi ansvarar för att en komplett exportdeklaration avlämnas i efterhand samtidigt som vi utför den norska importen i form av gränsförtullning. Det betyder att du som kund inte riskerar transportförseningar på grund av tullingripande, samtidigt som vi minimerar dina administrativa rutiner. Detta tack vare att förtullningsuppdraget hanteras inom ramen för DHL Freights kvalitetssäkrade tullrutiner – i samarbete med Gerlach - Europas ledande oberoende och neutrala Tullombud.

TOTALPROCESSEN VID CLEARANCE PACKAGE EXPORT NORGE

FÖRDELAR MED CLERANCE PACKAGE EXPORT NORGE Ett totalpris för hela förtullningsprocessen.

  • Pålitligare leveranstidpunkt,kortare ledtider.
  • Minskad intern administration hos kunden med en kontaktyta.
  • Lägre totalkostnad för kunden.
  • Sändningen är klar för distribution direkt efter gränspassage.

FÖRUTSÄTTNINGAR

  • Produkten avser handel med Norge samt företag med tullkredit.
  • Avtal och Fullmakt "Direkt ombud" måste upprättas med Gerlach.
  • Begränsningar avseende tillstånds-/licensvaro

 

KONTAKTA OSS

Vill du ha ytterligare information om tull, kontakta vår Tullspecialist Marcus Persson marcus.persson@se.gerlachcs.com
Tel: +46 (0)709 – 345 566 +46 (0)40 – 694 0047