CROSSING BORDERS

- DHL CUSTOMS TILLVAL TULLDEKLARATION EXPORT

Försäkra dig om att EXPORTformaliteter inte försenar transporten genom att teckna vår tjänst tillval tulldeklaration.

VI UTFÖR ALLA EXPORTFORMALITETER

DHL Freight kan som AEO-certifierat företag erbjuda dig som kund förenklade och smidiga tullrutiner. Vi tillämpar en förenklad gränspassage, vilket ger dig som kund möjlighet till exaktare leveranstider.

Vi ansvarar för att en komplett exportdeklaration avlämnas i efterhand. Det betyder att du som kund inte riskerar transportförseningar på grund av tullingripande, samtidigt som vi minimerar dina administrativa rutiner. Detta tack vare att exportuppdraget hanteras helt inom ramen för DHL Freights kvalitetssäkrade tullrutiner.

TOTALPROCESSEN VID EXPORT

FÖRDELAR MED TILLVAL TULLDEKLARATION

  • Ett totalpris för hela importförtullningen.
  • Pålitligare leveranstidpunkt, kortare ledtider.
  • Minskad intern administration hos kunden.
  • Lägre totalkostnad för kunden.

FÖRUTSÄTTNINGAR

  • Produkten avser i första hand handel med Norge och Schweiz.
  • I handeln med övriga länder lämnar vi alltid en exportdeklaration i samband med godsets avgång.
  • Fullmakt "Direkt ombud" måste upprättas.
  • Begränsningar avseende tillstånds-/licensvaror

KONTAKTA OSS

För ytterligare information om våra tjänster, kontakta Marcus Persson 040-6940047, Bo Jarestig 040-6940037 eller mejla broker@se.gerlachcs.com