Utrikes vägtransport med DHL Freight (DHL EUROCONNECT)DHL Paket Export och DHL Parcel Connect bokar du via DHL Multishipping eller ditt ordinarie TA-system.

När ni skickar gods till Ungern bör ni läsa igenom EKAER reglerna för godstransport till/från Ungern.