Utrikes vägtransport med DHL Freight (DHL EUROCONNECT)DHL Paket Export, DHL Parcel Connect, DHL Euroconnect och DHL Eurapid bokar du via DHL Multishipping eller ditt ordinarie TA-system.

När ni skickar gods till Ungern bör ni läsa igenom EKAER reglerna för godstransport till/från Ungern.