Tulltjänster

- Våra tulltjänster hjälper dig att bana väg för internationell handel

Tull kan vara komplicerat men med våra tjänster blir export och import mycket enklare. Vi har ett team som arbetar med våra kunders transporter över gränserna varje dag för att säkerställa att godset kommer fram i tid.

Tullspecialisterna är uppdaterade på lagar och regler för att säkerställa att du följer tullregler samt att transporterna snabbt och smidigt passerar aktuella gränser. Du slipper all administration och förseningar eller andra påföljder som kan bli.

Som kund får du:

  • Ett brett utbud av tulltjänster
  • Tillgång till 4 800 tullspecialister
  • Vår närvaro i över 200 länder i världen
  • Experter som hanterar mer än 7 miljoner tullärenden per år
  • Ett team globalt, regionalt och i varje land för att säkerställa den operativa verksamheten
  • En ledning som ser till att standarder och uppförandekoder följs
  • Vår inarbetade relation med statliga tull- och säkerhetsmyndigheter
  • Vår höga standard på globala leveranser som använder den senaste tekniken inom tullklarering

Läs om våra tullerbjudande via länkarna nedan.

Expert på alla typer av tullfrågor:

Gränsförtullning Norge:

Vi sköter din intrastatredovisning:

Tulldeklaration Import

Tulldeklaration Export

Tullager

  • DHL Customs Bounded Warehouse (To be announced)

Relaterade tjänster:

DHL CUSTOMS

Vill du komma i kontakt med våra tullexperter för mer information:

Marcus Persson, Tullspecialist

Eller mejla: secustomsbrokerage@dhl.com