DHL EUROCONNECT

- Pålitliga och flexibla vägtransporter inom Europa

 • Binder samman hela Europa samt delar av Nordafrika
 • Stor flexibilitet och pålitlighet
 • Export och import
 • Transport av stycke- och partigods samt hellaster
 • Skräddarsy din leverans med våra tillval

Extra trygga transporter med vår tillvalsförsäkring - från 75 kr och utan självrisk.

Vill du ha hjälp med hur du hanterar dina tullsändningar, se vår instruktion tullpliktiga sändningar NORGE, ÅLAND och SCHWEIZ 

Styckegods
 • Transport via vårt terminalnätverk enligt tidtabell
 • Dagliga internationella avgångar till Norden, Tyskland, BeNeLux, Österrike, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Slovenien och Baltikum
 • Full spårbarhet
 • Samlastning och trafikstyrning minskar belastningen på miljön
 • Daglig, flexibel eller schemalagd upphämtning
 • Skräddarsy din leverans med våra tillval
 • Se även vårt utökade erbjudande om
Vikt och mått

Beskrivning

Kolli

Sändning

Maxvikt*

1 000kg

1 500kg

Maxmått för kolli

L=299cm
B=240cm
H=220cm

 

*Geografiska och säsongsmässiga avvikelser förekommer

 

Partigods och Hellaster
 • Stor geografisk täckning
 • Kunnig och engagerad personal hanterar din sändning hela vägen, från bokning till leverans
Vikt och mått
Partigods och hellaster med en fraktdragande vikt från 1 500 kg
(Långgodstaxa från L=300 cm.)

L=1360cm
B=240cm
H=265cm

Maxvikt per kolli och sändning begränsas av transportfordonets lastförmåga och vägens bärighet.

För DHL Freights tjänster gäller våra Produktspecifika och Allmänna uppdragsvillkor samt NSAB 2000.