DHL EUROCONNECT

- Pålitliga och flexibla vägtransporter inom Europa

 • Binder samman hela Europa samt delar av Nordafrika
 • Stor flexibilitet och pålitlighet
 • Export och import
 • Transport av stycke- och partigods samt hellaster
 • Skräddarsy din leverans med våra tillval

Extra trygga transporter med vår tillvalsförsäkring - från 75 kr och utan självrisk.

Vill du ha hjälp med hur du hanterar dina tullsändningar, se vår instruktion tullpliktiga sändningar NORGE, ÅLAND och SCHWEIZ 

När ni skickar gods till Ungern bör ni läsa igenom EKAER reglerna för godstransport till/från Ungern.

Boka DHL Euroconnect via Multishipping

Skaffa Multishipping och boka DHL Euroconnect

Läs mer om vilka TA system vi rekommenderar

 

Nytt system i Polen ska öka säkerheten mot bedrägeri

För att motverka momsbedrägeri av transporter har Polska myndigheter från och med den 1 maj 2017 infört ett nytt kontrollsystem SENT. SENT innebär ett krav på ett specifikt SENT-nr på utvalda produktgrupper

Godskategorierna som omfattas av den nya lagen hittar du här

Styckegods
 • Transport via vårt terminalnätverk enligt tidtabell
 • Dagliga internationella avgångar till Norden, Tyskland, BeNeLux, Österrike, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Slovenien och Baltikum
 • Full spårbarhet
 • Samlastning och trafikstyrning minskar belastningen på miljön
 • Daglig, flexibel eller schemalagd upphämtning
 • Skräddarsy din leverans med våra tillval
 • Se även vårt utökade erbjudande om
Vikt och mått

Beskrivning

Kolli

Sändning

Maxvikt*

1 000kg

1 500kg

Maxmått för kolli

L=299cm
B=240cm
H=220cm

 

*Geografiska och säsongsmässiga avvikelser förekommer

 

Partigods och Hellaster
 • Stor geografisk täckning
 • Kunnig och engagerad personal hanterar din sändning hela vägen, från bokning till leverans
Vikt och mått
Partigods och hellaster med en fraktdragande vikt från 1 500 kg
(Långgodstaxa från L=300 cm.)

L=1360cm
B=240cm
H=265cm

Maxvikt per kolli och sändning begränsas av transportfordonets lastförmåga och vägens bärighet.

För DHL Freights tjänster gäller våra Produktspecifika och Allmänna uppdragsvillkor samt NSAB 2000.