Teknik och förnyelsebara bränslen

DHL främjar ny teknik och förnyelsebara drivmedel

Tteknik och förnyelsebara drivmedel

Världens transporter behöver bli fossilfria och hållbara. DHL arbetar därför aktivt för att driva på utvecklingen av ny teknologi och mer effektiva transportsystem. I vår framtidsvision utgör el tillsammans med förnyelsebara bränslen som exempelvis hållbar HVO, etanol och biogas en betydande del av våra transporter inom städerna. På sikt ser vi även vikten av att satsa på vätgas och eldrift för våra större och tyngre fjärrtransporter. DHLs ambition är att, tillsammans med våra kunder, nå ett fossilfritt nätverk

I nuläget finns det inte en utbyggd infrastruktur eller tillräckligt med fordonsalternativ eller bränsle för något av alternativen i full skala på marknaden som fungerar praktiskt i vår verksamhet. Utvecklingen mot en förbättrad infrastruktur för bränsle och teknikerna kräver en ökad samverkan mellan fordons- och batteritillverkare, leverantörer av drivlinor för eldrift, bränsleleverantörer ,kommuner, städer och politiker.

Om förnyelsebara drivmedel

En av de största utmaningarna för transportbranschen är att minska sitt beroende av fossila bränslen och hitta mer hållbara drivmedel. Det finns idag flera förnyelsebara drivmedel på marknaden. Några kräver stora investeringar i ny teknik i form av motorer eller batterier medan andra går att använda i vanliga dieselmotorer. Nedan kan du läsa mer om vilka drivmedel DHL Freight använder sig av i vårt nätverk. Deutsche Post har tagit fram riktlinjer i form av bla en biobränslepolicy som ställer mycket höga krav på våra förnyelsebara drivmedel och de fordon som används i vår verksamhet.