Gröna tjänster och samarbeten

Din resa mot hållbara transporter

Vi arbetar gärna tillsammans med våra kunder för att minska vår egen och din miljöbelastning. Enkelt förklarat kan man dela in din resa mot hållbarare transporter i tre steg.

 

Börja din gröna resa idag och beställ din emissonsrapport  

Funderar ditt företag över att köra hållbara transporter? Bra, då ska du beställa en emissionsrapport av din ordinarie säljkontakt. Den första emissonsrapporten är avgiftsfri och ger dig en tydlig överblick över dina totala utsläpp och är språngbrädan till förbättring och effektivisering. Därefter går vi tillsammans igenom din rapport och ser vilka flöden vi kan optimera och vilka övriga åtgärder vi kan göra tillsammans för att minska miljöbelastningen. 

Ett grönare Sverige med DHL Miljöfrakt

I Sverige ligger vi verkligen i framkant med miljö- och hållbarhetsarbetet. Mycket av det tack vare att allt fler väljer DHL Miljöfrakt. DHL Miljöfrakt är ett grönt tillval som ger dig och dina kunder möjligheten att minska utsläppen i vårt svenska transportnätverk – här och nu. Genom att allt fler väljer DHL Miljöfrakt får vi möjlighet att göra större investeringar i fossilfria fordon. Tillsammans gör vi skillnad.

Vill du veta mer om hur DHL Miljöfrakt fungerar?

Läs mer här. Du kan även kontakta vår miljöavdelning på sefreightmiljo@dhl.com för att få mer information om vårt tillval DHL Miljöfrakt.