Kund- och leverantörskrav

HÅLLBAR LOGISTIK BÖRJAR MED ATT SÄKERSTÄLLA KRAV OCH FÖLJA UPP DEM

För att säkerställa en allt mer hållbar transportkedja är det viktigt med kravställande men också uppföljning av kraven. På DHL Freight har vi sedan många år tillbaka ett kvalitetssäkrat system för att följa upp både egna, våra kunders och andra krav gentemot våra leverantörer. Systemet används som ett tillägg till våra avtal för att garantera att transportörerna som är anlitade av DHL håller en godkänd nivå, följer lagar och hela tiden förbättrar sitt arbete inom miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö

Vår transportörsuppföljning sker i följande steg.