Kund- och leverantörskrav

HÅLLBAR LOGISTIK BÖRJAR MED ATT SÄKERSTÄLLA KRAV OCH FÖLJA UPP DEM

För att säkerställa en allt mer hållbar transportkedja är det viktigt med kravställande men också uppföljning av kraven. På DHL Freight har vi sedan många år tillbaka ett kvalitetssäkrat system för att följa upp både egna, våra kunders och andra krav gentemot våra leverantörer. Systemet används som ett tillägg till våra avtal för att garantera att transportörerna som är anlitade av DHL håller en godkänd nivå, följer lagar och hela tiden förbättrar sitt arbete inom miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö

Vår transportörsuppföljning sker i följande steg.

TRANSPORTÖRSUPPFÖLJNINGEN LIGGER TILL GRUND FÖR VÅRA EMISSIONSRAPPORTER

I vårt system följer vi inte bara upp hur våra underleverantörer arbetar med miljöfrågor utan vi hämtar också in uppgifter för de ca 2000 fordon som dagligen används i vårt nrikesnätverk. Varje underleverantör registrerar exemplevis Euroklass och bränsletyp
på fordonsnivå. Dessa data använder vi oss sedan för att göra emissionsberäkningar och kundspecifika emissionsrapporter. 

För ytterligare information om beräkningsmodeller och vilka standarder vi följer hänvisar vi till vår deklaration

Kontakta din säljare hos oss om du vill ha en emissionsrapport för dina godstransporter. För dina inrikes sändningar är rapporten gratis och kan beställas per månad, kvartal, eller år.