Miljömål

30% LÄGRE UTSLÄPP. TILLSAMMANS MED DIG.

Miljömål

Att minska vår miljöpåverkan och värna om klimatet är en stor och viktig utmaning för oss på DHL. Vårt mål är att reducera våra koldioxidutsläpp med 30 procent till 2020*.  Redan idag har vi kommit en bra bit på väg och minskat våra utsläpp med 24 procent i Sverige och 25 procent på global nivå. Nyckeln till ett lyckat hållbarhetsarbete bygger på att vi jobbar tillsammans på lokal och global nivå. Över hela världen. I hela vårt nätverk. 

För att reducera vår miljöpåverkan arbetar vi inom ramarna för vårt globala miljöprogram GoGreen med att effektivisera vårt transportnätverk och investera i ny fordons- och fastighetsteknologi.

*minskade koldioxidutsläpp per ton km

 FÖR ATT NÅ VÅRT MILJÖMÅL I SVERIGE TILL 2020 SKA VI:

• Mer än fördubbla tågandelen i vår produktion

• Öka andel fordon med större lastkapacitet för att minska utsläppen per transport

• Låta våra kunder vara med och delfinansiera fossileffektiva tekniklösningar genom våra gröna tillval

• Låta vanlig fossil diesel utgöra maximalt 10 procent av vår bränsleförbrukning

• Introducera 100 procent förnyelsebar diesel, sk HVO100, på DHL Åkeri under våren 2016

• Delta i utveckling av bränsle- och fordonsteknik

• Arbeta med sparsam körning, telematik, samlastning och ruttoptimering

• Vara en drivande och proaktiv partner för högre miljöprestanda i transportbranschen

• Fortsätta arbeta enligt ISO 14001