Miljömål

TILLSAMMANS MED DIG MINSKAR VI UTSLÄPPEN FRÅN TRANSPORTERNA.

Miljömål

Miljömål - Zero Emissions 2050

Att minska vår miljöpåverkan och värna om klimatet är en stor och viktig utmaning för oss på DHL. De senaste åren har utvecklingen av fordonteknik och bränslen i transportbranschen successivt gått framåt med minskade utsläpp till följd. Vi vet, för det är en utveckling där vi ligger i framkant. Vårt tidigare uppsatta miljömål till 2020 har vi redan uppnått med råge, nämligen att effektivisera våra klimatutsläpp med 30 procent* till 2020. Redan 2016 hade vi nått 54 procent* i Sverige och 30 procent* på global nivå vilket vi är otroligt stolta över. Nu höjer vi ribban för att på sikt uppnå ”Zero emissions”**. Våra ägare Deutsche Post har tagit ett beslut om att hela koncernen globalt ska nå det målet senast 2050. I Sverige tror vi att vi kommer att nå noll tidigare än så. *minskade koldioxidutsläpp per ton km  **Zero emissions (netto noll utsläpp)

Vi ser fram emot att ta fortsatta steg framåt men många utmaningar kvarstår. För att lyckas med målet att – globalt och lokalt nå fossilfrihet -på ett hållbart sätt– behöver vi få med oss och samarbeta med kunder, leverantörer och alla som jobbar med oss på vår resa. Det kommer att krävas innovativ teknik, hållbara, förnyelsebara bränslen och nya affärsmodeller men också mod och passionerad personal som brinner för en grönare framtid. Vi är redo. Är du?

För att uppnå våra mål måste vi fortsätta leverera på många olika fronter och kraftigt öka:

  • andelen järnväg i förhållande till vår totala produktion
  • andelen förnyelsebara och hållbara bränslen
  • arbetet med att vara pådrivande för att möjliggöra längre fordonskombinationer
  • användningen av innovativa fordonstekniker
  • andelen miljöfrakter till våra kunder
  • engagemanget hos våra leverantörer kunder och medarbetare
  • deltagandet i olika citylogistikprojekt
  • användningen av fastighetstekniker som minskar våra byggnaders miljöbelastning

Fossilfritt Sverige

DHL Freight i Sverige har anslutit sig till regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige” och stöttar därmed regeringens ambition att Sverige ska bli ett av världens första fossila välfärdslander. Världen behöver bli fossilfri men på ett hållbart sätt. Det är viktigt att vi inte skapa andra miljöproblem när vi avser att lösa dagens fossilproblematik. Det är ju inte bara klimatfrågan som är viktig för oss på DHL utan vi arbetar även med att minska annan miljöpåverkan från våra transporter och våra fastigheter och bidrar på många sätt till Sveriges miljömål. Läs mer om hur vi arbetar med de svenska miljömålen men också hur vi bidrar till FNs globala hållbarhetsmål, både i Sverige och internationellt.