Partners och samarbeten

DHL Freight ingår i en av världens största koncerner - Deutsche Post DHL Group. Genom vår storlek och styrka vill vi bidra till och påverka det samhälle vi verkar I. DHL Freight Sverige stöttar eller är stolt medlem, partner till följande initiativ eller organisationer. DHL Freight stöttar regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Syftet med initiativet är att visa för Sverige och andra länder att näringsliv, myndigheter, samhälle och övriga aktörer att vi agerar tillsammans för ett fossilfritt Sverige.

 

Vasaloppet

 

Vasaloppet

Sedan 2011 är DHL officiell logistikpartner till Vasaloppet och hanterar alla transporter kring Vasaloppets vinter- och sommarvecka. Med vår kunskap, erfarenhet och lokala förankring har vi utformat ett transportupplägg som bygger på lokal kännedom, precision och samarbete. Under Vasaloppets vinter- och sommarvecka transporterar vi 80 000 klädsäckar och bagage från start till mål samt 2000 färdigvallade skidor och 8000 cyklar till starten.

Vasaloppet är ett miljödiplomerat arrangemang och tillsammans har vi också gemensamt fokus på hur vi tillsammans kan minska vår miljöpåverkan - främst genom att ständigt utveckla och förbättra transporterna kring Vasaloppet.

My Dream Now

MyDreamNow är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med skolungdomar i områden där studieresultaten i skolorna är lägre eller arbetslösheten är högre än genomsnittet. Målet är att motverka utanförskap och ungdomsarbetslöshet genom att. inspirera elever till att se sina möjligheter och hitta vägar till framtida arbete. DHL är nationell huvudpartner och våra medarbetare är vuxna förebilder när de som volontärer arbetar som klasscoacher, gästföreläsare eller studiebesöksvärdar på våra arbetsplatser.

Ung Cancer

Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna som drabbats av cancer. DHL Freight medverkar i Ung Cancers mentorskapsprogram där samarbetsföretagen bidrar med en mentor som paras ihop med en adept från Ung cancer. Flera år i rad har även DHL medarbetare ”pärlat” armband med budskapet ”Fuck Cancer”som säljs till förmån för organisationen. Under 2016 pärlade DHL på 19 orter i Sverige vilket resulterade i 15 897 armband till ett värde över 2 MSEK. DHL Freight bidrar även med lagerhållning och transporter från Ung Cancers webbshop