Teknik och förnyelsebara bränslen

DHL främjar ny teknik och förnyelsebara drivmedel

Tteknik och förnyelsebara drivmedel

Världens transporter behöver bli fossilfria och hållbara. DHL arbetar därför aktivt för att driva på utvecklingen av ny teknologi och mer effektiva transportsystem. I vår framtidsvision utgör el tillsammans med förnyelsebara bränslen som exempelvis HVO, etanol och biogas en betydande del av våra transporter inom städerna. På sikt ser vi även vikten av att satsa på eldrift för våra större och tyngrefjärrtransporter. DHLs ambition är att, tillsammans med våra kunder, nå ett fossilfritt inrikesnätverk till 2030.

 I nuläget finns det inte en utbyggd infrastruktur eller tillräckligt med fordonsalternativ för eldrift på marknaden som fungerar praktiskt i vår verksamhet. Utvecklingen för ökad eldrift kräver en ökad samverkan mellan fordons- och batteritillverkare, leverantörer av drivlinor för eldrift, kommuner, städer och politiker.

DHL Freight är med i regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Syftet med initiativet är att visa för Sverige och andra länder att näringsliv, myndigheter, samhälle och övriga aktörer att vi agerar tillsammans för ett fossilfritt Sverige.

 

Om förnyelsebara drivmedel
En av de största utmaningarna för transportbranschen är att minska sitt beroende av fossila bränslen och hitta mer hållbara drivmedel. Det finns idag flera förnyelsebara drivmedel på marknaden. Några kräver stora investeringar i ny teknik i form av motorer eller batterier medan andra går att använda i vanliga dieselmotorer. Nedan kan du läsa mer om vilka drivmedel DHL Freight använder sig av i vårt nätverk.