Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

DHL Freight arbetar långsiktigt med att ständigt förbättra trafiksäkerheten och stödjer Trafiksäkerhetsverkets nollvision. De åtgärder vi långsiktigt arbetar med inverkar positivt på både trafiksäkerheten och på miljön. Vårt arbete säkerställs genom att vi ställer krav och gör regelbundna leverantörsuppföljningar.

Några av kraven vi ställer på våra transportörer är att det ska finnas en dokumenterad och tillämpad trafiksäkerhets- alkohol och drogpolicy samt korrekt säkerhetsutrustning i varje fordon. Alla våra chaufförer utbildas också i enlighet med riktlinjerna i DHLs Förarhandbok avseende Trafiksäkerhetområdena:

  • Föredöme i trafiken
  • Lastsäkring
  • Alkohol och droger
  • Kör och vilotider
  • Rätt hastighet

Årlig stickprovskontroll görs b la av:

  • Bältes- handsfree/bluetoothanvändning
  • Giltiga körkort samt att man innehar ett trafiktillstånd