Uppföljning

GRÖN LOGISTIK BÖRJAR MED NOGGRANN UPPFÖLJNING

Din start mot en grönare framtid är vårt uppföljningsverktyg TKM (Transportörernas Kvalitet & Miljö ) som garanterar att transportörer knutna till DHL håller en godkänd nivå, följer lagar och förbättrar specifika kriterier inom miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Upppföljningen sker årligen och är ett avtalat krav med transportörerna för säkerställa att krav från myndigheter och för dig som kund säkerställs.


Vår transportörsuppföljning sker i följande steg.