Så levererar vi en bättre framtid

Med mod innovationskraft och passion, levererar vi en mer hållbar morgondag. Är du med oss?

Vi sänker priserna på Miljöfrakt!

Den 1 okt 2017 sänkte vi priserna på Miljöfrakt och vilket gör det enklare för dig och dina kunder att göra ett aktivt miljöval när det gäller godstransporter. För de flesta av våra tjänster handlar det om en halvering av tidigare prisnivåer. Vi hoppas att vi på detta sätt kan intressera fler kunder för vårt unika miljötillval där intäkterna går till investeringar i fossilfri teknik. 

Genom att välja miljöfrakt kan du som kund sänka dina transporters klimatpåverkan och driva på omställningen av transportsektorn här och nu. Intäkterna används till att investera i fordon med kostnadsdrivande miljöteknik. Ett arbete som ger garanterade miljövinster i vårt svenska transportnätverk.

Varje gång du elller dina kunder bokar DHL Miljöfrakt köper ni in er i andelar i vår samlade kapacitet av CO2-reducerande frakt. Andelarna är inte knutna till en speciell sträcka. Istället möjliggör Miljöfrakt att vi ersätter ett fossilt transportavnitt med fordon som går på förnyelsebara bränslen där de gör som mest nytta. 

Miljöfrakt möjliggör för ditt företag att reducera era transporters miljöpåverkan på ett effektivt och enkelt sätt. Hela processen, från produktion till försäljning verifieras av en oberoende part.

 

Vårt samhällsansvar

DHLs styrka är att vi arbetar med samma globala mål, hållbarhetsprogram och riktlinjer i hela världen även om utmaningarna och lösningarna kan vara landsspecifika. Varje år sammanställs vårt globala hållbarhetsarbete i en stor hållbarhetsredovisning där du kan läsa mer om allt vi gör inom hållbarhetsområdet på global nivå. Se : Corporate Responsibility Report 2016. Vi har en övergripande ambition att leverera en bättre framtid: Vi vill vara ett företag som både är ansvarsfullt och värdeskapande.

Genom våra globala hållbarhetsprogram GoGreen, GoHelp och GoTeach tar vi både ett samhällsansvar samtidigt som vi skapar värde.

Miljömpl Gröna tjänster och samarbeten Uppföljning
Trafiksäkerhet Teknik och förnyelsebara bränslen Partners och samrabeten

Kundcase:
Kundcase SRS
Case Alfredsson Transport
Kundcase Kung Markatta

____________________________________

DHL - BRANSCHVINNARE I SUSTAINABLE BRAND INDEX B2B 2017

Vi är stolta över att DHL vann priset som Sveriges mest hållbara logistikföretag 2017. 

Läs mer:

____________________________________

Kontakt
Vill du veta mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete kontakta vår miljöavdelning på sefreightmiljo@dhl.com.