Så levererar vi en bättre framtid

Med mod innovationskraft och passion, levererar vi en mer hållbar morgondag. Är du med oss?

Film Grön Logistik 

De senaste åren har miljöutvecklingen i transportbranschen gått framåt med stormsteg. Vi vet, för det är en utveckling där vi ligger i framkant. För att lyckas med målet att – globalt och lokalt – reducera våra koldioxidutsläpp med 30 procent behöver vi få med oss kunder, underleverantörer och alla som jobbar med oss på vår resa. Men det krävs också innovativ teknik, mod och passionerad personal som brinner för en grönare framtid. Vi är redo. Är du?

Vårt samhällsansvar

Vår styrka är att vi arbetar med hållbarhetsfrågan och tar vårt samhällsansvar  i hela världen. Det gör vi genom våra globala program GoGreen, GoHelp och GoTeach. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med det i Sverige.  

Miljömpl Gröna tjänster och samarbeten Uppföljning
Trafiksäkerhet Teknik och förnyelsebara bränslen Partners och samrabeten

Broschyr:

Brosgyr - Minska din klimatpåverkan 

Kontakt
Vill du veta mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete kontakta vår miljöavdelning på sefreightmiljo@dhl.com.