Så levererar vi en bättre framtid

Med mod innovationskraft och passion, levererar vi en mer hållbar morgondag. Är du med oss?

Film Grön Logistik 

Vårt samhällsansvar

DHLs styrka är att vi arbetar med samma globala mål, hållbarhetsprogram och riktlinjer i hela världen även om utmaningarna och lösningarna kan vara landsspecifika. Varje år sammanställs vårt globala hållbarhetsarbete i en stor hållbarhetsredovisning där du kan läsa mer om allt vi gör inom hållbarhetsområdet på global nivå. Se : Corporate Responsibility Report 2016. Vi har en övergripande ambition att leverera en bättre framtid: Vi vill vara ett företag som både är ansvarsfullt och värdeskapande.

Genom våra globala hållbarhetsprogram GoGreen, GoHelp och GoTeach tar vi både ett samhällsansvar samtidigt som vi skapar värde.

Miljömpl Gröna tjänster och samarbeten Uppföljning
Trafiksäkerhet Teknik och förnyelsebara bränslen Partners och samrabeten

Broschyr:

Brosgyr - Minska din klimatpåverkan 

Kontakt
Vill du veta mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete kontakta vår miljöavdelning på sefreightmiljo@dhl.com.