Ledtider för vägtransporter med DHL EUROCONNECT och DHL FREIGHT EURAPID

Välkommen att använda vårt ledtidsverktyg för internationella vägtransporter. Med verktyget finner du enkelt ledtiderna för dina internationella DHL EUROCONNECT och DHL FREIGHT EURAPID sändningar.

Ansvarsfriskrivning

DHL Freights ledtidskalkylator erbjuder dörr till dörr ledtid för internationella DHL EuroConnect transporter. Den angivna ledtiden bygger för regelbunden operativ kapacitet. Det utesluter helgdagar och planerade säsongsmässiga begränsningar. Kontakta DHL för information om specifika tullhanteringsregler i destinationslandet. Observera de angivna ledtiderna är inte en garanti. Därför kan inte DHL Freight hållas ansvariga gällande uppfyllnad av angivna ledtider.

Om du har frågor eller funderingar kring ledtiderna, vänligen kontakta oss på DHL Freight via

denna länk