Inrikes vägtransport

För att använda vår webbokning behöver du ett kundnummer. 

  • Markera först vilken av tjänsterna du vill använda.
  • Om du har ett eget system som skapar etiketter och fraktsedlar, välj ”Boka endast upphämtning”.
  • I annat fall, välj “Boka och skapa fraktdokument”.
  • Se aktuella Uppdragsvillkor, Läs här


 

När du vill använda tillvalet Garantitjänst – G7, G10 eller G12 behöver du skriva ut motsvarande etikett för att fästa på samtliga kollin i sändningen.

Information om Tillval till DHL Home Delivery

 Sök tillval per postnummer

 Översikt Tillvalstäckning

Är du osäker på vilken produkt du ska boka, kontakta vår Kundservice på 0771-345 345 så får du hjälp.

Uppdragsvillkor

Nyheter

Ny webbokning för ”Boka enbart upphämtning”

Använder du funktionen ”Boka enbart upphämtning”? Då har vi en glad nyhet till dig. Nu har vi lanserat ett nytt webbokningsformulär och nyhet är att du nu kan boka samtliga inrikestjänster samt ett fåtal utrikestjänster. En annan nyhet är att får möjlighet att kombinera flera transporttjänster i samma bokning.

Använd nya webbokning för ”Boka enbart upphämtning här.

läs mer ...