Boka tompall och Pallsaldo har flyttat till MyDHL Freight

Nu är funktionerna "Boka tompall" och "Pallsaldo permanent nedstängda på dhlfreight.se. Framöver hänvisar vi till motsvarande funktionalitet i kundportalen - MyDHL Freight. Funktionerna är fortfarande densamma men med en ny design.

Tips! För att få tillgång till funktionerna i portalen behöver du göra följande
  1. Registrera dig i MyDHL Freight

  2. När du fått din registrering bekräftat,logga in och lägg till dig pallkundnummer under fliken "Min Profil".

  3. När pallkundnumret är bekräftat via email, logga in och kolla ditt pallsaldo, dina palltransaktioner och boka tompallsupphämtning.

Rehistrera dig här